Situaţii de urgenţă generate de inundaţii în judeţul Vrancea

Marți, 24 Mai 2022Vrancea
Sursa Foto: Facebook ISU Vrancea

Situatii de urgenta generate de inundatii in judetul Vrancea | imaginea 1 Un amplu exercițiu pentru antrenarea structurilor de intervenție a fost desfășurat joi, 19 mai a.c., în comuna Biliești, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saliny” al judeţului Vrancea, cu participarea celorlalte instituţii cu atribuții în domeniu din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, sub coordonarea președintelui CJSU Vrancea, domnul Prefect Nicușor Halici.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊, 𝒊̂𝒏 𝒖𝒓𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕̦𝒊𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒃𝒖𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔̦𝒊 𝒂 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂̆𝒓𝒊𝒊 𝒖𝒏𝒆𝒊 𝒎𝒂𝒓𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂̆𝒕̧𝒊 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂̆ 𝒅𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒋𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆 𝑴𝒐𝒗𝒊𝒍𝒆𝒏𝒊, 𝒊̂𝒏 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝑩𝒊𝒍𝒊𝒆𝒔̦𝒕𝒊, 𝒓𝒂̂𝒖𝒍 𝑺𝒊𝒓𝒆𝒕 𝒂𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒕̦𝒂̆ 𝒔𝒂̆ 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒊𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒔̦𝒊 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒆 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒎𝒂𝒍𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒖𝒊𝒂.

𝑻𝒐𝒕𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂̆, 𝒅𝒐𝒖𝒂̆ 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒆 𝒂𝒇𝒍𝒂𝒖 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒔𝒄𝒖𝒊𝒕, 𝒂𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒖𝒓𝒑𝒓𝒊𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒔̦𝒕𝒆𝒓𝒆𝒂 𝒓𝒂𝒑𝒊𝒅𝒂̆ 𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒑𝒆𝒊 𝒔̦𝒊 𝒂𝒖 𝒓𝒂̆𝒎𝒂𝒔 𝒊𝒛𝒐𝒍𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒍𝒂̆ 𝒅𝒊𝒏 𝒂𝒍𝒃𝒊𝒂 𝒓𝒂̂𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑺𝒊𝒓𝒆𝒕. 𝑰̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒍𝒂𝒔̦𝒊 𝒕𝒊𝒎𝒑, 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒖𝒛𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒔̦𝒕𝒆𝒓𝒊𝒊 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒑𝒆𝒊 𝒔̦𝒊 𝒂 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂̆ 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒓𝒂̂𝒖𝒍 𝑺𝒊𝒓𝒆𝒕, 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒊𝒕𝒂̆ 𝒅𝒊𝒏 𝒊𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒎𝒂𝒍𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒓𝒆𝒑𝒕 𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒓𝒆𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒂̆, 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒂̂𝒏𝒅 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒖𝒍 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂̆𝒓𝒊𝒊 𝒊̂𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒊𝒊 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊.

Având în vedere amploarea și complexitatea evenimentelor pentru gestionarea situațiilor, 𝒍𝒂 𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒕̦𝒊𝒖 𝒂𝒖 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒕 𝒆𝒄𝒉𝒊𝒑𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍: Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, Serviciului de Ambulanță Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Garnizoanei Focșani, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Vrancea, Sistemului de Gospodărire al Apelor Vrancea, SDEE Muntenia Nord - sucursala Focșani, Comitetului Local pentru Situații de Urgență Biliești și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Biliești.

Fiecare instituţie cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă create a intervenit cu personal şi tehnică pentru salvarea persoanelor care au necesitat ajutor, au sprijinit populaţia afectată şi au acționat pentru înlăturarea pericolelor semnalate.

𝑺𝒄𝒐𝒑𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒕̦𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕 𝒊̂𝒏 corelarea şi punerea în aplicare a planurilor de apărare în caz de inundaţii, coordonarea acţiunilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse, asigurarea fluxului informaţional – decizional în situații similare, precum și participarea la evaluarea și stabilirea pagubelor produse.

𝑬𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒕̧𝒊𝒖𝒍 𝒂 𝒖𝒓𝒎𝒂̆𝒓𝒊𝒕 verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin planul organizării şi desfăşurării intervenţiei în cazul producerii unor inundații, coordonarea acţiunilor de evacuare a populaţiei, conform planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă, verificarea timpilor de intervenție și a sistemelor de comunicaţii din dotarea forţelor angrenate în misiune, a modului de aplicare a planului comun de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, precum și măsuri și acțiuni de restabilire a stării de normalitate.

În urma activităților desfășurate și a acțiunilor întreprinse s-a concluzionat că 𝒂𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒔𝒆 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒆 privind verificarea capacităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu de a executa, în timp oportun, înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei; antrenarea personalului operativ pentru organizarea, conducerea şi aplicarea măsurilor în situaţii de urgenţă pentru protejarea populaţiei în cazul producerii unor inundaţii; verificarea modului de cooperare al structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse; verificarea funcţionării echipamentelor de înştiinţare-alarmare de pe raza U.A.T. Biliești și cunoaşterea de către populaţie a semnificaţiei semnalelor de alarmare şi a regulilor de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

În eventualitatea creării unui disconfort, pompierii asigură cetățenii că aceste exerciții sunt necesare pentru antrenarea forțelor, dar totodată, sunt benefice pentru întreaga comunitate, întrucât pot contribui la salvarea de vieți.

Galerie imagini

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.