23 iulie - Ziua Aniversară a I.S.U. Vrancea

Joi, 16 Ianuarie 2014Vrancea

23 iulie   Ziua Aniversara a ISU Vrancea | imaginea 1 23 iulie a fost desemnată ziua aniversară a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, în urma aprobării prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 179 din 23 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 6 din 7 ianuarie 2014.

Această zi poartă o importanţă deosebită pentru pompierii vrânceni, întrucât la 23 iulie 1862 a avut loc unificarea celor două Comenzi de foc ale Focşanilor Munteni şi Focşanilor Moldoveni, sub conducerea unui singur comandant. Anterior, în oraşul de pe Milcov au existat două comenzi de pompieri: una în Focşanii Moldoveni (ţinutul Putna) şi cealaltă în Focşanii Munteni (judeţul Râmnicul Sărat). Situaţia aparte a pompierilor din acest oraş de graniţă, împărţit între cele două principate, avea să se schimbe după unificarea Focşanilor, în vara anului 1862 când cele două unităţi s-au contopit.

Conform precizărilor identificate în urma cercetării documentelor în Fondul arhivistic gestionat de Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale, la 9 septembrie 1859, în timpul uneia dintre şedinţele Comisiei Centrale de la Focşani, Mihail Kogălniceanu a prezentat moţiunea referitoare la unificarea celor două oraşe surori, în care evidenţiază consecinţele nefaste ale existenţei nefireşti a două Municipalităţi, două Poliţii, două Şcoli şi a tot atâtea Comenzi de pompieri.

23 iulie   Ziua Aniversara a ISU Vrancea | imaginea 2 În opinia sa, unificarea oraşului Focşani nu se putea face fără unificarea acestor instituţii. Acest deziderat avea să fie îndeplinit peste aproape trei ani, la 23 iulie 1862, când Ministeriul din Intru a dat Ordonanţa nr. 1548, în baza căreia, în urma unificării celor două unităţi de dincoace şi dincolo de Milcov, comandant unic a devenit căpitanul Dimitrie Petrov.

În aceeaşi zi, se dădea publicităţii Jurnalul Consiliului Municipal al oraşului Focşani, referitor la unificarea Comenzii de foc: „...Consiliul municipal văzând necesitatea ce urmează ca şi comenzile de foc să se întrunească şi să fie sub administrarea unui comandir neputând a măi dăinui de aci înainte separate. Astăzi, la 23 iulie anul 1862, a decis ca aşa precum comanda Focşanilor de dincolo de Milcov se găseşte pusă pe picior de disciplină şi în bună regulă să se dea şi Focşanilor de dincoace de Milcov tot sub îngrijirea domnului căpitan Dimitrie Petrov ..comandirul pompierilor de dincolo, ca să o reguleze după instrucţiile ce are de la superiorii Domniei Sale. Cu aceasta însă ca ţinerea ei până la finele anului să se urmeze numai cu fondurile prevăzute prin bugetul acestui an, nefiind putinţă de, cheltuieli mai mari peste cele prevăzute." Documentul era semnat de M. Ionescu, N. Hagi Neculae şi D. Fotescu, membrii municipalităţii unite a oraşului Focşani.

Astfel, ziua de 23 iulie reprezintă o dată importantă în istoria pompierilor focşăneni, datorită unicităţii constituirii acestora, prin unificarea celor două Comenzi de foc de dincoace şi dincolo de Milcov, sub comanda unică a căpitanului Dimitrie Petrov. I.S.U. Vrancea este a doua structură la nivel naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă care a primit, în urma demersurilor efectuate, recunoaşterea oficială a unei zile aniversare.