Primul ministru nu a dispus prelungirea împuternicirii inspectorului general al IGSU. Ordinele acestuia sunt lovite de nulitate?!?

Sâmbătă, 06 August 2016București
Autor: Ioana Anamaria Ungur

Stema IGSU Aminteam zilele trecute faptul că, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, împuternicirea generalului Ovidiu Vasilică la comanda pompierilor români ar fi încetat la 3 august a.c.. Legal, din 4 august sau mai devreme, primul ministru trebuia să emită o prelungire a împuternicirii acestuia la comanda Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Împuterniciri la indigo

Așa s-a întâmplat în cazul predecesorilor săi. Fiecare a primit, la expirarea celor 6 luni de împuternicire, dacă a fost cazul, o prelungire a acesteia. Redăm în cele ce urmează, actele legislative care au legiferat calitatea de inspector general al celor care au ocupat această funcție.

DECIZIA DE NUMIRE A GENERALULUI IOAN BAȘ

"Prim-ministru

Decizia nr. 493/2012 privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 11.10.2012

Având în vedere propunerea formulată prin Adresa ministrului administraţiei şi internelor nr. 13.914 din 10 octombrie 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.115 din 10 octombrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul general de brigadă cu o stea Baş Ioan se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 493."

DECIZIA DE PRELUNGIRE A ÎMPUTERNICIRII GENERALULUI IOAN BAȘ

"Prim-ministru

Decizia nr. 188/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 248.635 din 9 aprilie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.379 din 9 aprilie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan i se prelungeşte împuternicirea pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 188."

DECIZIA DE NUMIRE A GENERALULUI ION BURLUI

"Prim-ministru

Decizia nr. 248/2013 privind împuternicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 18.06.2013

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 253.166 din 11 iunie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3.841 din 12 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din capitolul II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Burlui Ion se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 248."

DECIZIA DE PRELUNGIRE A ÎMPUTERNICIRII GENERALULUI ION BURLUI

"Prim-ministru

Decizia nr. 487/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 17.12.2013 până la 17.01.2014, fiind abrogat(ă) prin Decizia nr. 7/2014.

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 281.562 din 10 decembrie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.923 din 10 decembrie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data de 18 decembrie 2013, domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion i se prelungeşte împuternicirea pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, dispusă prin Decizia prim-ministrului nr. 248/2013 privind împuternicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18 iunie 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 487."

DECIZIA DE ÎMPUTERNICIRIE A COLONELULUI NICOLAE CORNEA

Prim-ministru

Decizia nr. 15/2014 privind împuternicirea domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 23.01.2014

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Cornea Nicolae se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 15."

DECIZIA DE PRELUNGIRE A ÎMPUTERNICIRII COLONELULUI NICOLAE CORNEA

"Prim-ministru

Decizia nr. 236/2014 privind prelungirea împuternicirii domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 15.07.2014 până la 07.10.2014, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 279/2014.

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, prin Adresa nr. 175.498 din 9 iulie 2014, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/3.995 din 9 iulie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data de 23 iulie 2014, domnului colonel Cornea Nicolae i se prelungeşte împuternicirea pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 14 iulie 2014.

Nr. 236."

DECIZIA DE ÎMPUTERNICIRE A GENERALULUI OVIDIU VASILICĂ

"Prim-ministru

Decizia nr. 47/2016 privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În vigoare de la 04.02.2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 272.669 din 1 februarie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul general de brigadă cu o stea Vasilică Ovidiu se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Bucureşti, 4 februarie 2016.

Nr. 47."

Articolul 77 cu 1 - bată-l vina!

Observăm că toate aceste ÎMPUTERNICIRI au fost emise în baza acelorași legi, același art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995. Acesta prevede: Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante sau al cărei titular lipseşte o perioadă mai mare de o lună, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării naţionale până la cel mult un an.** Deci, o prelungire a împuternicirii era mai mult decât necesară. Stupoare, ea nu a venit!

Din motive necunoscute, cineva a considerat că după data de 3 august să nu mai emită niciun act referitor la comandantul pompierilor români. În baza legii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu mai are inspector general. în fapt, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este condus tot de generalul Ovidiu Vasilică. Tot respectul pentru Domnia Sa, pentru că, rămânând și-a asumat să nu lase de izbeliște o Armă care a făcut de atâtea ori obiectul de batjocoră al politicienilor "tineri și frumoși", tehnocrați sau nu, ajunși pe funcții de conducere prin ministere.

Sunt sau nu ordinele lovite de nulitate? Cine răspunde?

Se știe că IGSU, ca insitituție militară, funcționează prin emiterea de ORDINE. Ordine ale inspectorilor șefi, ale inspectorului general etc.. Ordinele emise de un inspector general care nu mai are împuternicire sunt sau nu lovite de NULITATE? Aspect foarte important atât timp cât activitățile pompierilor se desfășoară în baza unor ordine de misiune, care implică desfășurare de forțe, asumare, CHELTUIELI.

Umblă vorba prin târg că de luni, 8 august a.c., ministrul Tobă s-ar întoarce la comanda MAI și ar rezolva situația. Și totuși, ne e greu să ne imaginăm că vara, cabinetul ministrului de interne și al primului-ministru funcționează la cote de avarie nefiind în stare să țină evidența actelor emise care expiră și care, pentru respectarea legii, au nevoie de actualizări. Sau poate capete luminate tehnocrate s-au gândit ca art 77 cu 1 poate fi interpretat la buna plăcere a minților lovite de soare.

Până una alta, dacă ordinele inspectorului general, de după data de 3 august, în absența prelungirii împuternicirii, sunt lovite de nulitate, cine își asumă prejudiciile create? În acest timp, dacă e să ne luăm după calendarul acțiunilor de control desfășurate de Corpul de Control al Premierului, acesta se află până în toamnă în verificare la IGSU & comp. Niciunul din acești onorabili inspectori nu au băgat de seamă că șeful insituției nu mai are împuternicire? Suntem la Armată domnilor, nu la piață!

E tehnocrată rău, zău așa!

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.