Comunicatul DGPI referitor la retragerea avizelor ORNISS

Marți, 06 Noiembrie 2018București

Comunicatul DGPI referitor la retragerea avizelor ORNISS | imaginea 1 În urma controverselor iscate în presă privind retragerea sau neacordarea avizelor pentru acces la informații clasificate, unor cadre MAI, Direcția Generală de Protecție Internă a publicat pe site-ul instituției un comunicat lămuritor. Salutăm promptitudinea și transparența de care dă dovadă aceasta instituție și redăm în rândurile ce urmează, integral, textul comunicatului:

"Pe fondul apariţiei în mass media a unor articole de presă care au dezbătut subiectul neacordării avizelor pentru acces la informaţii clasificate în cazul unor cadre ale Ministerului Afacerilor Interne şi în vederea unei informări pertinente a persoanelor interesate, Compartimentul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este abilitat să prezinte următoarele clarificări:

În conformitate cu prevederile art. 10 lit. b) din OUG nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea DGPI a MAI, DGPI asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale la nivelul structurilor MAI. În acest sens, DGPI, prin structurile specializate, realizează verificările de securitate în scopul acordării/neacordării avizelor necesare accesului la informații clasificate pentru personalul MAI, conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de revalidare a accesului la informații clasificate s-a desfășurat continuu și constant la nivelul DGPI și al unităților predecesoare, sens în care oferim, cu titlu de exemplu, situația comparativă, pe ultimii cinci ani, a avizelor negative acordate pentru personalul MAI: 2013 – 53, 2014 – 22, 2015 – 17, 2016 – 14, 2017 – 2 (în condițiile în care în prima jumătate a anului 2017 a avut loc procesul de reorganizare și operaționalizare a DGPI).

În anul în curs, au fost acordate, până la această dată, 34 de avize negative,astfel: 28 privind autorizarea accesului la informații clasificate secrete de stat, respectiv 6 pentru accesul la informații clasificate secrete de serviciu.

Structurile MAI au transmis, în cursul acestui an, aproximativ 6000 de solicitări de revalidare, ca urmare a expirării termenului de valabilitate a autorizațiilor de acces la informații clasificate. Dintre acestea, 520 au necesitat clarificări în cadrul unor interviuri de securitate și, așa cum am menționat anterior, pentru autorizarea accesului la informații clasificate secrete de stat, doar 28 s-au finalizat cu aviz negativ.

Menționăm că verificările de securitate se realizează cu privire la tot personalul MAI, prin urmare nu vizează doar polițiști. De exemplu, în cursul anului 2018, au fost acordate avize negative pentru 11 cadre ale IGPR (8 pentru secrete de stat și 3 pentru secrete de serviciu), din totalul de 34 de avize negative. Pentru corecta informare a opiniei publice, vă prezentăm cadrul legal incident domeniului, care se aplică întocmai la nivelul DGPI:

Potrivit Anexei la HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui certificat de securitate/autorizaţie de acces, în vederea menţinerii sau retragerii acestuia/acesteia.

Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară activitatea sau a ORNISS, în oricare dintre următoarele situaţii:

 • a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare este necesar accesul la informaţii de nivel superior;
 • b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces deţinute anterior;
 • c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
 • d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilității accesului la informaţii clasificate.

De asemenea, ori de câte ori apar indicii că deţinătorul certificatului de securitate sau al autorizaţiei de acces nu mai îndeplineşte criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea conducătorului unităţii, adresată ORNISS.

Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informaţii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate, aferente gestionării informaţiilor secrete de stat.

În condițiile prevederilor legale în vigoare, decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informații clasificate secrete de stat se adoptă pe baza tuturor datelor disponibile şi are în vedere următoarele aspecte: loialitatea indiscutabilă a persoanei, caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreția acesteia, care să ofere garanţii asupra corectitudinii în gestionarea informaţiilor secrete de stat, precum și respectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.

Principalele criterii de evaluare a compatibilității în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cât şi situaţiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri şi vulnerabilități de securitate.

Avizele negative au la bază identificarea unuia sau mai multor elemente de incompatibilitate prevăzute la art. 160 din Standardele mai sus menționate, respectiv:

 • a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanță în planul siguranţei naţionale ori a mințit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
 • b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravențional pentru fapte care indică tendințe infracționale;
 • c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanță semnificativă între nivelul său de trai şi veniturile declarate;
 • d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin lege, care produc dependență;
 • e) are sau a avut comportamente imorale sau deviații de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la șantaj sau presiuni;
 • f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreție;
 • g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficiențe de discernământ confirmate prin investigație medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
 • i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate, care ar putea genera vulnerabilități exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.

În situaţia în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecţiei informaţiilor secrete de stat, în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.

DGPI reiterează întreaga disponibilitate pentru o corectă informare publică, în limitele competențelor și potrivit prevederilor legale în vigoare."

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.