Bilanț pompieresc: 2012 un an plin pentru pompierii români

Duminică, 10 Februarie 2013București

2012 un an plin pentru pompierii romani | imaginea 1 Joi, 7 februarie a.c., la sediul Ministerul Afacerilor Interne s-a desfăşurat evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, derulată în anul 2012. După susţinerea reperelor de activitate corespondente Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, de către Secretarul de Stat în M.A.I., Constantin Cătălin Chiper, inspectorul general al I.G.S.U., general de brigadă dr.Ioan Baş, a prezentat misiunile întreprinse la nivel naţional, specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, acţiuni care s-au fundamentat prin implementarea obiectivelor stabilite, în concordanţă cu cadrul normativ şi legislaţia specifică.

Pe parcursul anului 2012, unităţile subordonate inspectoratului general au intervenit la 292.311 urgenţe (în medie 800 pe zi), numărul acestora crescând cu 28%, comparativ cu 2011, în special ca urmare a creşterii solicitărilor de răspuns pentru acordarea primului ajutor medical calificat. În funcţie de tipurile situaţiilor de urgenţă, structurile operative au intervenit la 232.437 de solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, 38.077 incendii, 7.794 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor, 4.113 cazuri de asistenţă a persoanelor şi 9.890 alte situaţii de urgenţă. Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare au acţionat, în medie, la 635 de cazuri pe zi, acordând prim-ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă unui număr de 216.021 de adulţi şi 22.290 de copii.

Faţă de anul 2011, identificăm o creştere atât a numărului cazurilor de urgenţă, la care au participat echipajele SMURD (cu 29%), cât şi a celui reprezentat de persoanele asistate (cu 30%).Incendiile, cele mai frecvente tipuri de risc (în medie 104 pe zi), s-au manifestat în procent de 54% la vegetaţie uscată, 17 % la locuinţe, 8 % la anexe gospodăreşti, 7% la proprietăţi individuale, 4 % la mijloace de transport, 2% în industrie, 2% în comerţ şi alimentaţie publică, iar 6 % în alte domenii de activitate. Din totalul acestora, 23% au fost provocate, în principal, de utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate, 15% din cauza coşurilor de fum defecte sau necurăţate, 10% - fumatului fără respectarea normelor, 10% - acţiunilor intenţionate, 6% - mijloacelor de încălzire defecte / improvizate sau nesupravegheate, 19% - focului deschis şi 17% - altor împrejurări. În urma acestora, 222 persoane au decedat, iar alte 498 au suferit diferite traume. Totodată, procesarea datelor statistice a evidenţiat faptul că 83% din totalul deceselor s-au înregistrat ca urmare a incendiilor produse la locuinţe.

Din totalul celor 7.794 acţiuni derulate pentru protecţia comunităţilor, 6.296 au fost destinate asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie, fisurării conductelor de gaze, evacuării apei, asanării fântânilor, căderilor de copaci sau altor materiale, 1072 salvărilor de animale şi 426 protecţiei mediului. Din cele 9.890 intervenţii în alte situaţii de urgenţă, 2.079 au fost misiuni pirotehnice, 1.372 acţiuni pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren, 1.303 ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (altele decât inundaţiile), 4.397 acţiuni pentru asigurarea evenimentelor publice şi 739 acţiuni pentru sprijin tehnic de protecţie (supravegherea conductelor de gaze fisurate, scurgerilor de combustibili, substanţelor periculoase ce pot genera evenimente).

2012 un an plin pentru pompierii romani | imaginea 2 Pe parcursul anului 2012, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş a fost acreditat un nou centru de pregătire/formare paramedici. În cele 12 centre de pregătire din Argeş, Bihor, Boldeşti, Bucureşti, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu şi Timiş au fost instruiţi, în acordarea primului ajutor calificat, 1.935 de subofiţeri, precum şi 15 cadre - ca instructori formatori - la Centrul Naţional de Pregătire/Formare de la Târgu Mureş. Totodată, au fost instruite la cursul de pregătire pentru acordarea primului ajutor calificat şi 97 persoane din cadrul altor instituţii abilitate prin lege de a deţine personal instruit. Pentru eficientizarea şi coordonarea unitară a resurselor umane şi materiale, au fost înfiinţate 15 dispecerate comune ISU-SAJ, astfel încât, la momentul actual, la nivel naţional sunt operative 23 de asemenea dispecerate, iar în judeţul Mureş funcţionează singurul integrat, care înglobează agenţiile responsabile în asigurarea răspunsului.

Misiunile de prevenire a incendiilor s-au concretizat în 80.952 de controale tehnice, în urma cărora au fost constatate 240.393 deficienţe, 37% fiind înlăturate operativ, pe parcursul derulării acestora. Pentru încălcarea normelor specifice s-au aplicat 10.922 amenzi, în cuantum de 14,33 mil. lei şi 53.196 de avertismente. În domeniul de referinţă, au fost emise 5.724 avize de securitate la incendiu, 174 avize de protecţie civilă, 2.418 autorizaţii de securitate la incendiu şi 20 de protecţie civilă, precum şi 5.743 alte categorii de avize, iar 3.392 documentaţii, depuse pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu şi protecţie civilă, au fost respinse. Pentru testarea viabilităţii planurilor de urgenţă externă au fost organizate şi desfăşurate 54 de exerciţii complexe, fiind executate, totodată, 445 controale pentru verificarea modului în care au fost respectate reglementările specifice obiectivelor, care utilizează, stochează sau vehiculează substanţe periculoase. Personalul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a intervenit în 20.882 de cazuri, numărul acestora înregistrând o creştere cu 30% faţă de anul 2011. Astfel, se pot enumera 12.551 de incendii lichidate, 539 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor, 7122 intervenţii SMURD şi 614 alte situaţii de urgenţă. În cadrul pregătirii autorităţilor administraţiei publice locale, la cursurile Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă au participat 201 persoane (141 inspectori de protecţie civilă şi 60 şefi servicii voluntare), iar la centrele zonale s-au organizat şi desfăşurat 25 serii de pregătire, unde au fost instruiţi 1.316 cursanţi aparţinând diverselor categorii de personal ale administraţiei publice, de la prefecţi până la secretari de comună.

Segmentul informării preventive a fost susţinut de iniţierea şi derularea a două Campanii naţionale de informare şi educare preventivă în cadrul Parteneriatului „Împreună pentru siguranţă”, încheiat cu E-ON România, respectiv F.O.C. – „Flăcările Omoară Copii” şi RISC – „Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale”. Astfel, au fost desfăşurate 1.067.169 acţiuni de informare preventivă a cetăţenilor, însumând instructaje, mesaje în presa scrisă, emisiuni radio şi TV, tipărirea şi distribuirea de afişe, broşuri şi pliante. Activitatea de control a structurilor din subordinea inspectoratului general a vizat, în principal, continuarea punerii în aplicare a prevederilor legale şi a strategiei de prevenire şi combatere a corupţiei, prin urmărirea aplicării codului de etică şi deontologie a personalului. La nivelul instituţiei, gradul de încadrare cu personal este de 98,25%. Din totalul posturilor, 97% sunt destinate unităţilor şi structurilor operative, iar 3% structurilor de suport (instituţii de învăţământ, studii şi cercetare, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnică, logistică şi de reparaţii).

2012 un an plin pentru pompierii romani | imaginea 3 Activitatea structurilor din domeniul logistic a urmărit, în principal, realizarea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametri de performanţă a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenţă. Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, au fost achiziţionate 168 autospeciale de intervenţie şi 2 centre de comandă şi control mobile, dotări care au contribuit substanţial la îmbunătăţirea gradului de asigurare cu tehnică specifică a unităţilor operative subordonate inspectoratului general. Donaţiile de tehnică şi materiale de intervenţie primite în luna septembrie de la S.C. PETROM S.A. au contribuit la realizarea, în bune condiţii, a misiunilor specifice. Printre acestea se numără şi cinci autospeciale cu capacitate de trecere mărită (şenilate), care au fost utilizate cu succes în luna decembrie, pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii, pentru salvarea a 36 persoane blocate, izolate sau cu afecţiuni medicale grave, din zonele afectate.

Managementul financiar a fost orientat spre organizarea, analizarea şi monitorizarea execuţiei bugetare, astfel încât bugetul aprobat să fie direcţionat către obiective şi rezultate concrete, respectiv să poată asigura translaţia de la un buget de resurse, la unul de politici economice.

În domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, au fost îndeplinite obligaţiile asumate prin planurile anuale de cooperare privind încheierea/negocierea de acorduri de cooperare în domeniul limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, iniţierea relaţiilor de cooperare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi acţiunilor referitoare la atragerea fondurilor externe. În anul încheiat, 118 cadre au participat la 103 activităţi internaţionale desfăşurate în afara graniţelor României, iar la nivelul inspectoratului general au fost organizate 15 vizite ale delegaţiilor străine, la care au participat 62 de reprezentanţi ai IGSU.

În contextul viziunii: “România – un loc mai sigur şi o naţiune pregătită”, instituţia noastră şi-a stabilit, pentru anul 2013, următoarele priorităţi:

  • Implicarea şi responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • Dezvoltarea şi modernizarea structurilor IGSU;
  • Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei;
  • Creşterea contribuţiei IGSU la consolidarea poziţiei României ca “furnizor” de asistenţă internaţională.

La finalul expunerii, inspectorul general al I.G.S.U., general de brigadă dr. Ioan Baş, a menţionat faptul că „rezultatele misiunilor specifice armei care ne reprezintă se datorează atât personalului propriu, efortului specialiştilor din cadrul autorităţilor centrale, militare şi civile, cu atribuţii în domeniu, cât şi structurilor deconcentrate, componente ale sistemului local de management al situaţiilor de urgenţă”.

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.