Pompierii bihoreni, la ceas de bilanț

Joi, 16 Ianuarie 2014Bihor

Pompierii bihoreni la ceas de bilant | imaginea 1 Marți, 15 ianuarie a.c., începând cu ora 10:00, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, în prezenţa prefectului Judeţului Bihor, Claudiu Adrian Pop, preşedintelui Consiliului Judeţean, Cornel Popa, a membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor şi a şefilor de structuri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana”, s-a efectuat analiza activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor în anul 2013.

Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, General de brigadă dr. Ioan Baş a vorbit celor prezenţi despre principalele misiuni şi activităţi ale inspectoratului pe parcursul anului precedent, analizând punctual gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2013, prin reflectarea sintetizată a rezultatelor compartimentelor şi structurilor instituţiei, concluzia generală desprinsă fiind aceea că serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă ale judeţului Bihor şi-au asumat cu responsabilitate şi profesionalism rolul important jucat în protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei.

În acelaşi context, s-a precizat faptul că, în anul 2013, în judeţul Bihor s-au produs 7847 situaţii de urgenţă care au impus intervenţia operativă a subunităţilor de pompieri militari. De asemenea, au fost prezentate acţiunile desfăşurate de personalul Inspecţiei de Prevenire, care a efectuat 2369 activităţi de control, cu peste 40% mai mult decât media la nivel naţional (1498) fiind verificate în cadrul acestei activităţi 605 instituţii, 138 localităţi, 16 obiective SEVESO, respectiv 1504 operatori economici.

Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a relevat faptul că, în anul precedent, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor împreună cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi-au îndeplinit atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea eficientă a evenimentelor de amploare sau stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă din judeţ. La finalul activităţii, prefectul Claudiu Adrian Pop şi preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Cornel Popa au felicitat conducerea şi personalul inspectoratului, urându-le succes în îndeplinirea misiunilor viitoare şi menţinerea continuă la standardul ridicat adoptat până în prezent.

Prevenirea situațiilor de urgență, în regim de finanțare restrictivă

Obiectivul general al instituţiei în anul 2013 l-a constituit îndeplinirea misiunilor şi menţinerea funcţionalităţilor inspectoratului în condiţiile unei finanţări restrictive. Obiectivele specifice au vizat: menţinerea unei capacităţi optime de răspuns, eficientizarea acţiunilor preventive şi reducerea numărului de incendii, gestionarea cu maximă eficienţă a resurselor respectiv îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale.

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Obiectivul fundamental al întregii activităţi a inspecţiei de prevenire în anul precedent, a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane. În anul 2013 au fost desfăşurate 2369 activităţi de control, cu peste 40% mai mult decât media la nivel naţional (1498). Au fost supuse activităţii de control 605 instituţii, 138 localităţi, 16 obiective SEVESO, respectiv 1504 operatori economici. Pe timpul controalelor şi verificărilor desfăşurate în perioada de timp analizată, au fost depistate 13.984 de încălcări ale normelor care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă, ceea ce reprezintă o medie de 5,9 nereguli pe unitate controlată.

Din acestea 5.644 au fost soluţionate pe timpul controlului, ceea ce reprezintă un procent de 40% din numărul total al acestora. Pe timpul activităţilor de control au fost întocmite 1073 procese verbale de contravenţie, în care s-au stabilit 1.912 amenzi contravenţionale în cuantum de 1.693.200 lei. Pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost desfăşurate peste 2000 de activităţi cu personalul cu atribuţii pe această linie, dintre care 210 la nivelul localităţilor, 1226 la nivelul operatorilor economici şi 664 la nivelul instituţiilor publice.

MONITORIZAREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIIILOR DE URGENŢĂ

În anul 2013, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al Judeţului Bihor au avut loc 7.847 evenimente ce au implicat intervenţia operativă a subunităţilor de pompieri, în medie 21,5 intervenţii pe zi, faţă de 20 în anul 2012.

Din totalul intervențiilor (altele decât SMURD), 320 au fost la incendii, 203 incendii la vegetație uscată şi altele, 191 alte situaţii de urgenţă, 112 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 53 situaţii în care gărzile de intervenţie au fost întoarse din drum, 29 alte intervenţii, 27 alerte false şi 22 deplasări fără intervenţii. Din analiza indicatorilor de performanţă, se observă că valoarea timpului mediu de răspuns la incendii a scăzut de la 14 minute în anul 2012 la 12 minute în anul 2013. Acest lucru se datorează faptului ca viteza medie de deplasare a crescut de la 48 km/h în 2012 la 52 km/h în anul 2013.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a intervenţiilor, se observă o concentrare a acestora în raioanele de intervenţie ale Detaşamentului 1 Oradea - 251 intervenţii, Detaşamentul 2 Oradea - 218 intervenţii, urmate de Detaşamentul Salonta cu 80 intervenţii, Staţia Aleşd cu 67 intervenţii, respectiv Staţia Ştei cu 56 intervenţii. Numărul incendiilor a scazut cu 14%, de la 373 în anul 2012 la 320 în 2013 . În anul 2013 s-au produs 220 de incendii la gospodării ale populaţiei, în medie unul la 35 ore, cele mai multe fiind înregistrate la nivelul Municipiului Oradea, urmate de Tinca, Beiuş şi Săcueni. Din totalul acestora un număr de 120 s-au produs la spaţiile de locuit.

Din situaţia comparativă a incendiilor la gospodăriile populaţiei produse în ultimii 5 ani, se constată o scădere cu aproximativ 12,7% faţă de anul 2012, de la 252 incendii la 220 în anul 2013. În ceea ce priveşte distribuţia incendiilor pe tipuri de proprietate, situaţia este următoarea:

 • 269 incendii au fost înregistrate la proprietăţi individuale (locuinţe, anexe,bunuri, mijloace de transport)
 • 38 incendii pe domeniul privat român (societăţi, asociaţii, fundaţii, culte)
 • 8 incendii pe domeniul public al statului, judeţului, localităţii.

Distribuţia procentuală a incendiilor în funcţie de mediul în care s-au produs, în anul 2013, este similară cu cea din 2012, respectiv 36% din incendii s-au produs în mediul urban iar 64% în mediul rural. La nivelul unităţilor administrativ teritoriale cele mai multe incendii s-au înregistrat în municipiul Oradea (91), municipiul Salonta (9), municipiul Beiuş, municipiul Marghita, respectiv Tinca cu câte 8 incendii. Pe teritoriul a 23 unităţi administrativ teritoriale, din cele 101 existente, nu s-au înregistrat incendii.

Cele mai frecvent înregistrate dintre categoriile de împrejurări determinante au fost instalaţiile electrice defecte - 76, coşurile de fum defecte sau necurăţate - 47, focul deschis - 20, respectiv fumatul - 19. Se observă o creștere a acţiunilor intenţionate cu 38% faţă de anul trecut, de la 21 situaţii în anul 2012 la 29 în anul 2013. În perioada analizată, în urma a incendiilor au fost înregistrate: 4 persoane decedate, 23 rănite și 18 persoane salvate. Valoarea estimată a bunurilor salvate în urma incendiilor se cifrează la aproximativ 30 milioane lei, bunurile distruse în urma incendiilor cifrându-se la aproximativ 13 milioane lei.

În anul 2013 se observă o creştere cu 26,5% a intervenţiilor echipajelor SMURD de la 5.403 în anul 2012 la 6.835 în acest an, media fiind 18,7 intervenţii pe zi. La nivelul unităţilor administrativ teritoriale cele mai multe intervenţii S.M.U.R.D. s-au înregistrat în municipiul Oradea (2336), urmate de orașul Săcueni (269), comuna Tinca (209), municipiul Salonta (202), comuna Diosig (186), comuna Sălard (183), municipiul Marghita (156), și orașul Valea lui Mihai (153). Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale din județul Bihor.

În anul 2013 s-au înregistrat 191 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, astfel:

 • 40 misiuni pirotehnice;
 • 21 intervenţii la inundaţii;
 • 2 evenimente publice care pot genera o situaţie de urgenţă (asigurări evenimente sportive, spectacole, etc.).
 • 1 fenomen meteorologic periculos;
 • 125 alte situaţii de urgenţă;

În perioada analizată au fost monitorizate un număr de 1.716 transporturi de substanţe şi deşeuri periculoase, respectiv transporturi cu regim special, în medie 143 pe lună. În anul 2013 la nivelul inspectoratului au fost desfăşurate cinci exerciţii de cooperare privind intervenţia în situaţii de urgenţă. Dintre acestea trei s-au desfăşurat cu forţe şi mijloace în teren, iar două s-au desfăşurat sub forma EXCON - exerciţiu de conducere.

Exerciţiile de cooperare cu forţe şi mijloace în teren organizate şi desfăşurate în anul 2013 au fost:

 • În data de 27.06.2013, situaţie de urgenţă generată de producerea unui incendiu la clădiri înalte cu aglomerări de persoane, la Hotel Calipso-Doubletree by Hilton Oradea;
 • În data de 25.09.2013, pentru punerea în aplicare a Planului Roşu al judeţului Bihor şi verificarea concepţiei de intervenţie într-o situaţie de urgenţă generată de producerea unui accident de circulaţie cu victime multiple;
 • În data de 19.12.2013, pentru verificarea concepţiei de intervenţie într-o situaţie de urgenţă generată de producerea unui seism.

Pe parcursul anului 2013 inspectoratul a fost reprezentat la trei activităţi internaţionale după cum urmează:

 • în luna aprilie, curs privind stingerea incendiilor de pădure şi vegetaţie uscată, activitate organizată în Ungaria, de către Ambasada SUA în cooperare cu Ministerul de Interne din Ungaria.
 • În luna iunie, exerciţiul internaţional Taranis 2013 organizat de către Crucea Roşie din Austria.
 • În luna octombrie program de schimb de experţi privind modul de organizare a sistemului francez de management al situaţiilor de urgenţă

În anul 2013 a fost finalizat Acordul de cooperare în zona de frontieră între Directoratul pentru Intervenţie la Dezastre al judeţului Hajdu Bihar - Ungaria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana al Judeţului Bihor. În luna ianuarie a anului 2013 a fost operaţionalizat dispeceratul integrat ISU-SAJ, iar în toamna aceluiaşi an a fost optimizată activitatea acestuia prin redimensionarea spaţiului. Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă din cadrul inspectoratului, a avut drept obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului operativ în acordarea primului ajutor medical calificat, descarcerare şi alte operaţiuni de salvare.

Pe parcursul anului 2013 în cadrul cursului de formare s-au desfășurat şapte serii de pregătire fiind cursat un număr de 99 de persoane, din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, Serviciului Judeţean Salvamont - Salvaspeo Bihor şi din cadrul Asociatiei SALVITAL Hunedoara. Pe lângă activităţile de pregătire a personalului propriu au fost desfășurate sesiuni de instruire în acordarea primului-ajutor de bază şi cu elevi ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea.

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.