După Colectiv, fișele posturilor aferente funcțiilor de conducere din cadrul inspectoratelor de pompieri au devenit "secrete"!

Sâmbătă, 16 Aprilie 2016București
Autor: Ioana Anamaria Ungur

Stema IGSU În urmă cu aproximativ două săptămâni, redacția noastră a adresat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență o solicitare privind fișele posturilor pentru principalele funcții de conducere din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din țară dar și cele din cadrul IGSU.

Această solicitare a fost adresată deoarece în ultima perioadă foarte multe inspectorate se confruntă cu problema pensionării ofițerilor din comanda acestor structuri. În următoarele luni, logic, funcțiile rămase vacante, ocupate în prezent de un împuternicit, urmează a fi ocupate prin concurs. Din acest motiv, am considerat util să realizăm un material mai amplu despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la una din funcțiile de conducere din comanda unui ISU: inspector șef, prim adjunct al inspectorului șef, adjunct al inspectorului șef sau șef Centru Operațional. Ne-am lovit de un refuz pe cât de întârziat pe atât de ambiguu.

Refuzul comunicării unor informații se comunică, după lege, în termen de 5 zile

Solicitarea noastră a fost trimisă IGSU, în format electronic, la data de 31 martie 2016. 11 zile mai târziu, vineri, 15 aprilie 2016, ne pomenim cu un e-mail de la onor conducerea IGSU: cică documentele solicitate de noi ar fi interne, deci nu e treaba cetățeanului de rând să-și vâre nasul în ele.

În Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la articolul 7, se precizează: (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2)Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

FIȘA POSTULUI ARE CARACTER NESECRET

Răspunsul IGSU la solicitarea noastră s-a dovedit a fi o copie nereușită a Ordinului 665, capitolul referitor la Fișa Postului. Astfel, specialiștii IGSU au spicuit de prin lege diverse paragrafe pe care mai apoi le-au lipit nemeșteșugit între ele încercând să ne arate că Ordinul 665 prevede că fișele posturilor ar fi documente interne.

Noi am aruncat doar o privire de necunoscători asupra acestui Ordin și am constatat că eminențelor cenușii specializate în resurse umane, legislație și comunicare din IGSU le-a scăpat, deloc întâmplător, ultimul paragraf din Capitolul II referitor la Fișa Postului din actul normativ citat. Taman acel pargraf care prevede SCURT, CLAR ȘI CONCIS că FIȘA POSTULUI ARE CARACTER NESECRET.

Redăm în cele ce urmează textul integral al Capitolului II referitor la fișa postului din OMAI 665/2008, dar și răspunsul remis redacției noastre de IGSU. Veți vedea că la IGSU legea e lege dar paragrafele sunt selectate după bunul plac al unora. Restul... sunt "detalii nesemnificative", nu-i așa?

OMAI 665/2008 Capitolul II, Fișa Postului: "Art. 3. (1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţionare, încadrare, formare profesională continuă, apreciere/evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normare a activităţii, precum şi de reproiectare a postului. (2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a standardelor de performanţă asociate. (3) Fişa postului se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului, pe baza metodologiei de completare, conform anexei nr. 1. Art. 4.: (1) Fişa postului şefului/comandantului unităţii, precum şi cele ale adjuncţilor/locţiitorilor acestuia se aprobă odată cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii respective. (2) Fişele celorlalte posturi prevăzute în statul de organizare se întocmesc sau, după caz, se modifică şi/sau se completează în termen de 30 de zile de la înfiinţarea/reorganizarea/restructurarea unităţii, precum şi de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii. (3) Anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncă sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modificarea ori completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bază de semnătură. (4) Responsabilitatea întocmirii şi modificării/completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă. (5) Fişa postului se anexează la actul administrativ - dispoziţia/ordinul - de numire, care se păstrează în dosarul profesional/de personal, iar câte o copie a acesteia se înmânează titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit. (6) Fişa postului are caracter nesecret, cu excepţia situaţiilor în care conţine informaţii clasificate potrivit legii."

Răspunsul IGSU: "Cu privire la solicitarea dumneavoastră transmisă prin e-mail la data de 31.03.2016, vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră, în îndeplinirea obligațiilor sale cu privire la tipul documentelor emise, la care faceți referire, respectă prevederile legale și structura cadru a Fișei Postului, prevăzută de Ordinul 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, atât stabilirea cât și modificarea sarcinilor, îndatoririlor și/sau a responsabilităților pentru comenzile unităților, este determinată de aplicarea riguroasă a actelor normative de nivel superior, în scopul îndeplinirii obiectivelor și atribuțiilor organizaționale. Cu privire la alte rubrici ale fișelor de post, conform particularităților, acestea reprezintă implementarea normativelor referitoare la cerințele de ocupare, condițiile specifice de muncă, precum și standardele de performanță asociate. Având în vedere faptul că Fișa Postului reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților desemnate pe un interval de timp unui membru al instituției, aceasta definește în integralitatea ei, raporturile de muncă individuale, sens în care documentul are valoare internă. Documentele de acest tip emise și deținute de instituția noastră sunt utilizate în organizarea internă, conform principiului competențelor profesionale, cu respectarea obligațiilor organizației privind publicitatea și multiplicarea, în condițiile legii."

Fișele posturilor PUBLICE pe siteul IGSU și a mai multor ISU

În altă ordine de idei, fișele posturilor aferente funcțiilor de conducere din cadrul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență au fost și se regăsesc și în ziua de azi, firesc, legal, pe siteurile unor inspectorate, iar, în arhiva google, chiar și pe siteul IGSU.

Probabil cei care au remis redacției noastre acest răspuns nu au aflat încă de această nouă minune a tehnicii: funcția de căutare în motorul de căutare Google. Ca să le ușurăm munca, atașăm mai jos câteva linkuri pe care oricine poate consulta NESECRET fișa posturilor pentru funcțiile de inspector șef.

Dupa Colectiv  fisele posturilor aferente functiilor de conducere din cadrul inspectoratelor de pompieri au devenit  secrete | imaginea 1

http://www.igsu.ro/documente/RU/Fisapostuluicomandanti_unitati.pdf

http://www.isujcv.ro/Pagini/Informatii%20generale/Echipa%20manageriala/Fisa%20postului%20inspector%20sef%20I.pdf

http://www.isubuzau.ro/inspectorsef2.pdf

Având în vedere cele de mai sus, tragem concluzia că fișele posturilor solicitate de noi au devenit "secrete" doar de ceva vreme încoace și în niciun caz nu în baza unei legi organice. Are cineva ceva de ascuns?

Ce ascunde conducerea IGSU?

După "Colectiv" ne așteptam din partea noii conduceri a IGSU la o transparență accentuată, de bun simț și în litera legii. Publicarea unor date privind fișa postului, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un ofițer care conduce sau ar putea conduce un inspectorat de pompieri sunt informații de bun simț față de cetățeanul pe care îl slujiți până la urmă.

Ani la rând, aceste fișe au fost, și rândurile de mai sus dovedesc asta, PUBLICE. De ce dintr-o dată, conducerea IGSU consideră aceste informații ca fiind interne/secrete? Adică cetățeanul nu are dreptul să știe ce criterii trebuie să îndeplinească un comandant al pompierilor - omul care ar conduce, la nevoie, o intervenție de gen Colectiv?

De ce publicarea acestor fișe ale postului nu reprezintă o problemă, spre exemplu, la Inspectoratele de Jandarmi? O simplă căutare pe același minunat motor de căutare Google și veți constata singuri că sunt la îndemâna oricui.

De ce conducerea IGSU ascunde aceste documente? S-au operat cumva în ele modificări care nu sunt tocmai în concordanță cu profesionalismul? După cele întâmplate la Colectiv își mai permite oare conducerea IGSU să ascundă fișa postului, implicit, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un viitor inspector șef, un prim adjunct sau adjunct al inspectorului șef sau un șef centru operațional? Care sunt adevăratele motive pentru care refuzați să oferiți aceste informații? De ce până acum ceva vreme ele se regăseau chiar și pe siteul IGSU? Dispariția bruscă și "secretizarea" lor ridică semne serioase de întrebare. E nevoie oare de noi tragedii soldate cu pierderi de vieți omenești pentru ca IGSU să dea publicității aceste fișe ale postului?

Întrucât IGSU refuză să facă publice informațiile solicitate, având în vedere că legislația în vigoare stipulează caracterul NESECRET al fișelor posturilor, solicităm sprijinul Ministerului Afacerilor Interne pentru a putea oferi cetățenilor date privind criteriile pe baza cărora urmează a se ocupa funcțiile de conducere din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din România. În condițiile în care, în urma tragediei de la Colectiv, au fost constatate o serie de deficiențe, întrebările referitoare la cerințele legate de PREGĂTIREA PROFESIONALĂ a unui candidat la o funcție în comanda ISU dar și date privitoare la standardele de performanță asociate postului, sunt justificate.

Galerie imagini

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.