Unitățile sanitare, verificate P.S.I. de pompieri

Joi, 21 Februarie 2013Teleorman

Unitatile sanitare verificate PSI | imaginea 1 În perioada 28 ianuarie – 11 februarie 2013, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D. Ghica” al județului Teleorman a executat activități de îndrumare și control la toate unitățile sanitare cu paturi din județ.

În perioada 28 ianuarie – 11 februarie 2013, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D. Ghica” al județului Teleorman, în conformitate cu prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor și cu principalele direcții de acțiune și obiective propuse pentru acest an, a executat activități de îndrumare și control la toate unitățile sanitare cu paturi din județ.

Acțiunile derulate au avut ca scop principal respectarea de către factorii implicați a prevederilor legale în domeniu, conștientizarea tuturor categoriilor de salariați din domeniul sanitar asupra riscurilor la care se expun/pot fi expuși/ pot expune alte persoane, la un moment dat, în special riscul de incendiu, dar și prezentarea măsurilor și acțiunilor ce se impun a fi luate în cazul apariției unui început de incendiu și a regulilor obligatorii de respectat pe timpul desfășurării activităților proprii pe linia prevenirii unor evenimente nedorite.

Principalele concluzii desprinse din activitățile preventive efectuate la unitățile sanitare cu paturi sunt:

 1. Numărul obiectivelor controlate pe categorii: 8, din care:
  • Spitale Județene de Urgență – 1;
  • Spitale Municipale și Orășenești – 3;
  • Spitale de Specialitate – 3;
  • Spitale constituite ca societăți comerciale – 1.
 2. Numărul deficienţelor constatate / numărul deficienţelor înlăturate operativ: 32/12;
 3. Număr sancțiuni aplicate: 12, din care: 10 avertismente verbale și 2 amenzi contravenționale în cuantum de 3000 lei;
 4. Număr de analize efectuate cu factori de conducere : 8.
 5. Au fost desfășurate 8 exerciții de evacuare la: Secția de Chirurgie aparținând Spitalului Județean de Urgență Alexandria (atât cu personalul medical cât și cu personalul administrativ); Secția Pediatrie aparținând S.C. Spitalul Orășenesc S.R.L. Videle; Blocul Alimentar și Spălătoria aparținând Spitalului Municipal „CARITAS” Roșiorii de Vede; Pavilionul Administrativ aparținând Spitalului de Psihiatrie Poroschia; Secția de Pediatrie aparținând Spitalului Orășenesc Zimnicea; Pavilionul Administrativ aparținând Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede; Secția de Medicină Internă aparținând Spitalului Municipal Turnu Măgurele; Pavilionul Administrativ al Spitalului de Psihiatrie Balaci. La aceste exerciții au fost cooptați să participe și șefii de secții, asistenții șefi, personalul medical auxiliar și personalul administrativ, fiind desprinse următoarele concluzii:
  • planurile de evacuare sunt întocmite, cunoscute și aplicate de personalul angajat, amplasarea acestor planuri se face corespunzător, dar nu sunt actualizate permanent cu date din care să reiasă în orice moment numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în secții/clădiri;
  • locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu nu sunt marcate corespunzător;
  • număr de participanţi la exerciţii: 125 (personal medical și administrativ);
  • timpul mediu de evacuare a personalului participant rezultat în urma exerciţiilor efectuate a fost optim, dar poate fi scăzut printr-o periodicitate reală a efectuării de exerciții de către factorii responsabili;
  • tipurile de semnale utilizate: în cazul unei situații de urgență (incendiu) observarea și anunțarea evenimentului la instituțiile controlate, în mare parte, se face cu ajutorul unor sisteme operative care generează semnale optice și acustice care sunt clar identificate de personal;

A fost remarcat faptul că la unele unităţi sanitare cu paturi controlate au fost executate trimestrial sau semestrial exerciţii de evacuare, planificate de către cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, exerciții ce se impun a fi efectuate conform dispozițiilor legale de către toate unitățile sanitare și nu numai, în scopul antrenării personalului propriu în privința cunoașterii modului operativ de acțiune și implicit a măsurilor ce pot fi luate pentru salvarea unor eventuale persoane afectate de factorii de risc.

Principalele nereguli constatate cu ocazia controalelor de prevenire:

 • Sistemele de observare și anunțare în caz de incendiu (centralele de alarmare/alertare, semnalizare) nu sunt în stare de funcționare la o parte din unitățile spitalicești, iar la unele dintre acestea sistemele funcționează dar nu sunt verificate periodic conform prevederilor normativelor și reglementărilor tehnice specifice.
 • Instalațiile electrice nu sunt verificate periodic pe timpul exploatării, în baza unor grafice stabilite în acest sens, în conformitate cu normativele specifice, iar o parte dintre aceste instalații nu se exploatează potrivit reglementărilor tehnice specifice astfel încât să nu constituie surse de inițiere și/sau propagare a incendiilor.
 • Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului și pentru intervenție nu este menținut sau nu funcționează la parametrii proiectați
 • Hidranții interiori de incendiu nu sunt dotați corespunzător cu accesorii de trecere a apei și nu sunt marcați conform reglementarilor tehnice specifice cu iluminat de siguranță.
 • Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarele) nu sunt verificate și întreținute corespunzător, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru îmbunătățirea și eficientizarea activităților proprii pe linia apărării împotriva incendiilor, personalul cu atribuții de îndrumare și control din cadrul Inspecției de Prevenire recomandă factorilor responsabili din unitățile sanitare cu paturi, următoarele măsuri:

 • efectuarea instruirii periodice a personalului (cu accent pe partea de alarmare, evacuare şi primă intervenţie);
 • planificarea şi executarea periodică a exerciţiilor de evacuare şi intervenţie;
 • dotarea spaţiilor cu mijloace de stingere adecvate specificului activităţii;
 • verificarea periodică a mijloacelor de stingere şi pregătirea personalului în folosirea lor;
 • menținerea în stare de practicabilitate a căilor de acces și în special a celor de intervenție din imediata vecinătate a parcajelor.

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.