MAI face blat cu Arafat pentru comanda pompierilor: postul de inspector general scos la concurs cu o fișă a postului FĂRĂ VALOARE JURIDICĂ!

Marți, 15 Ianuarie 2019București
Autor: Ioana Anamaria Ungur

Stema MAI La data de 14 decembrie 2018, Ministerul Afacerilor Interne a scos la concurs postul de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Încă din data de 17 decembrie 2018, redacția noastră a publicat un material care atrăgea atenția asupra unor aspecte cel puțin "dubioase" cuprinse în anunțul de concurs. De altfel, la data de 19 decembrie 2018, respectiv la data de 3 ianuarie 2019, am adresat ministerului de resort câteva întrebări legate de fișa postului în baza căreia a fost scos la concurs portofoliul de șef suprem al pompierilor.

Nu ne luați de proști, domnilor!

Realizând că de fapt nu au o fișă a postului valabilă, cei din MAI au dat-o de gard inventând la finalul anului 2018, în procedură e urgență, o fișă a postului pentru inspectorul general al IGSU, pe care au și publicat-o în tăcere în Monitorul Oficial la data de 28 decembrie 2018, cu ordinul de ministru care să o aprobe, aferent. Mai conta că prevederile acesteia erau cu totul și cu totul altele decât cele pe baza cărora au fost recrutați candidații la concurs? La nivelul MAI, nu! Așa că lucrurile au mers mai departe, disperarea de a pune o marionetă la cârma pompierilor atingând cote alarmante.

Onorabil era ca, cei care au greșit să își recunoască greșeala și să demareze sistarea procedurii de concurs câtă vreme acesta se desfășura pe o bază ilegală. Cei din MAI însă, au ținut să își asume eroarea, ba, mai mult, au considerat că dacă trimit presei un răspuns alambicat, ne vor pierde în prea multe detalii și nu vom observa esența: concursul este organizat în baza unei fișe a postului ce nu mai are de mult valoare juridică, dintr-un motiv simplu: ea datează dinainte de reorganizarea IGSU. Și cei din MAI scriu asta negru pe alb. Nu ne luați de proști, domnilor!

MAI: Anunțul de concurs - elaborat în baza unei fișe a postului din 18 aprilie 2016!!!

În răspunsul lor, reprezentanții ministerului atestă singuri: "Anunţul referitor la organizarea şi desfăşurarea concursului privind ocuparea postului vacant de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a fost elaborat şi aprobat având drept fundament fişa postului aferentă funcţiei mai sus menţionate, înregistrată cu nr. 100774 din 18.04.2016."

Deci, recunoașteți? Cinste vouă, iubiți conducători! Una a fost fișa postului la publicarea anunțului de concurs, adică pe 14 decembrie 2018, și alta e fișa postului din Monitorul Oficial, aprobată de ministrul de resort la 20 decembrie 2018, adică la 6 zile DUPĂ demararea procedurii de concurs, respectiv în ziua în care se finaliza înscrierea candidaților.

Foarte interesant că și acea fișă a postului a fost elaborată tot după ce Agenda Pompierului a dezvăluit josniciile la care se dădeau la vremea aceea "specialiștii" în resurse umane ai IGSU, mințind cu nerușinare într-un răspuns adresat redacției noastre că fișele posturilor pentru comanda IGSU sunt secrete. Detalii, aici: După Colectiv, fișele posturilor aferente funcțiilor de conducere din cadrul inspectoratelor de pompieri au devenit "secrete"!. Urmărind materialul veți constata că la data de 31 martie 2016, noi am solicitat IGSU fișele posturilor pentru comanda IGSU. La data de 15 aprilie am primit rușinosul răspuns - un militar are ONOARE și NU MINTE - iar acum, aflăm, de la MAI, că pe 18 aprilie "s-a fabricat" o fișă a postului.

Nu ne-am dorit niciodată să funcționăm pe post de "jandarm/baubau" pentru mai marii pompierilor fie ei din IGSU sau din minister, dar, ne bucurăm dacă prin întrebările noastre reușim, pentru binele lor, să îi determinăm să respecte legea.

MAI "a uitat" de reorganizarea IGSU

În răspunsul MAI se arată:

"Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 (în forma aflată în vigoare la data întocmirii fişei postului mai sus menţionată), „atribuţiile specifice fiecărei structuri din cadrul Inspectoratului General şi ale personalului se stabilesc, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, de către şefii acestora şi se aprobă conform competenţelor.”

Exact!

"În acest context, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Ordinul m.i.r.a. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în vigoare la data întocmirii respectivei fişe de post „Responsabilitatea întocmirii şi modificării/completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă”. Facem precizarea că, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și a Hotărârii Guvernului 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, nu exista obligativitatea aprobării prin ordin de ministru a fișelor de post din comanda IGSU, acestea fiind elaborate conform procedurilor în vigoare la acea dată.

Astfel, din cele sus menționate, se poate observa faptul că, la momentul întocmirii fişei postului, nu era prevăzută obligativitatea aprobării acesteia prin ordin al ministrului afacerilor interne."

Incontestabil, într-adevăr la data de 18 aprilie 2016, fișa postului de inspector general nu trebuia aprobată prin ordin de ministru. Dar... după data de 1 septembrie 2016, după reorganizarea IGSU? Totuși, așa cum arată MAI, la data respectivă, inspectorul general avea un șef nemijlocit, probabil ministrul de resort, care avea obligativitatea de a modifica/completa fișa de post - document depășit de noua situație generată de reorganizarea insituției. Și nu a făcut-o. Nu în 30 de zile, nici măcar în 2 ani.

"Începând cu data de 01.09.2016, prin Hotărârea Guvernului nr. 606 din 29.08.2016, art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004, a fost modificat în sensul că atribuţiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General şi fişele posturilor personalului din conducerea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne."

Bingo, onorabili domni din minister! Doar că hotărârea la care faceți referire, mai modifică ceva: organigrama IGSU. Vă aduceți aminte? Reorganizarea IGSU de după "Colectiv"? Și această reorganizare aducea schimbări interesante în fișele postului pentru funcțiile din comanda IGSU. Dacă bine ne aducem aminte, se înființau noi direcții, servicii, se desființau altele, trecea prevenirea din subordinea directă a inspectorului general în subordinea primului-adjunct al inspectorului general și multe alte asemenea "nimicuri" care lăsau fișa postului de la data de 18 aprilie 2016, mult în urmă și cereau, conform a ceea ce singuri ați scris în răspunsul trimis nouă, o fișă a postului modificată, adaptată legislației și noii structuri, aprobată de ministrul de resort. Ori, dumneavoastră v-ați adus aminte de asta abia după 2 ani și, ceea ce e și mai rău, DUPĂ SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI DE INSPECTOR GENERAL.

Carevasăzică după reorganizarea IGSU, fișele posturilor comenzii IGSU trebuiau aprobate odată cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității în discuție. În speță, pentru IGSU exista un astfel de regulament prin hotărâre de Guvern. Deci, pasul următor ar fi fost ca fișa postului pentru inspector general să fie elaborată la nivel de minister. Exact din motivul amintit de Domniile Voastre: "art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004, a fost modificat în sensul că atribuţiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General şi fişele posturilor personalului din conducerea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne".

Pe cale de consecință, în termen de 30 de zile fișele de post și atribuțiile IGSU trebuiau aprobate prin ordin de ministru. Doar o Hotărâre de Guvern este superioară unui Ordin de Ministru, nu-i așa?

Fișa postului din aprilie 2016 nu mai avea valoare juridică în 2018

Doar că simpaticii reprezentanți ai ministerului de resort, mari amatori ai jocului de-a ala-bala-portocala cu prevederile legale, preocupați probabil de alte inadvertențe legislative, ca de exemplu neplata orelor suplimentare față de pompieri, au "uitat" să elaboreze fișa postului pentru inspector general al IGSU. Și au uitat și că nicio fișă anterioară lunii sptembrie 2016, nu subzistă obligației prevăzute de HG 606/2016. Astfel că, fișa postului din aprilie 2016 era "depășită" de două ori în momentul organizării pe fundamentul ei a concursului pentru ocuparea postului de inspector general al IGSU: o dată pentru că era neconformă cu noua organigramă a IGSU și încă o dată pentru că nu era aprobată de ministru. În plus, după apariția noii fișe a postului, în decembrie 2018, ea NU MAI ARE VALOARE JURIDICĂ. Iar concursul organizat în baza ei este ilegal

MAI recunoaște că un candidat nu e obligat să dețină autorizație ORNISS

Printre altele, în răspunsul adresat redacției noastre, MAI recunoaște că, în pofida celor stipulate în anunțul de concurs, candidatul la funcția de inspector general al IGSU nu este obligat să dețină autorizație de acces la informații clasificate.

"Potrivit cap. B – Cerințele postului, pct. 3.4 – Autorizații speciale pentru îndeplinirea atribuțiilor din Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 150/20187, titularul postului de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență trebuie să dețină/să obțină autorizație/certificat de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanță Deosebită, NATO SECRET și SECRET UE, după încadrare.

În context, menționăm că, potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii." - spun hotărât cei de la minister.

Și atunci de ce în anunț ați scris altceva, domnilor? Anunțul de scoatere la concurs a postului de inspector general al IGSU prevede imperativ ca cei care doresc să candideze să dețină autorizație de acces la informații clasificate.

În loc de concluzii: ce se ascunde în spatele acestui blat rușinos?

Reținem punctual, câteva aspecte:

  1. MAI întocmește fișa postului de inspector general, o dată la 18 aprilie 2016, și o dată la 20 decembrie 2018, de fiecare dată, sub presiunea publicației noastre. De două ori, același scenariu, ceea ce ne duce cu gândul că inexistența documentului sau neactualizarea lui este o acțiune premeditată.
  2. După reorganizarea IGSU - septembrie 2016 - ocupanții împuterniciți ai scaunului de inspector general nu au mai avut o fișă a postului reală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  3. MAI știe că în conformitate cu HG 606/2016 fișa postului pentru inspector general trebuie aprobată de ministru, dar cu toate acestea nu a recurs la acest demers de mai bine de 2 ani.
  4. Concursul pentru ocuparea postului de inspector general nu are la bază o fișă a postului în conformitate cu noua organigramă a IGSU.
  5. Cerințele din anunțul de concurs, întemeiat pe o fișă a postului de dinainte de reorganizarea IGSU, nu corespund cu cerințele din fișa postului întocmită la 6 zile după demararea procedurii de concurs, și publicată în Monitorul Oficial.
  6. Conform normelor de drept, în momentul aprobării noii fișe a postului, fișa veche nu mai are valoare juridică.
  7. Președintele Comisiei de concurs, dr. Raed Arafat, subscrie situației. La fel și ceilalți membri ai comisiei, cel puțin unul din ei, fiind militar.
  8. În ciuda sesizărilor noastre, reprezentanții ministerului nu anulează concursul pentru ocuparea postului de inspector general ci duc mai departe situația ilegală creată cu intenție sau din neștiință.

De ce atâta înverșunare și de ce atâta grabă? Cine are de câștigat de aici? Cine cu cine a bătut palma într-un blat rușinos care are ca miză comanda IGSU? Un "beneficiar" direct al acestei situații, ar fi secretarul de stat Raed Arafat care devine, odată cu noua fișă a postului șeful nemijlocit al comandantului pompierilor și în caz că cel aflat în grații acum va ieși la pensie sau va abandona, sau va deveni indezirabil, va avea onoarea, să hotărască singur condițiile pe care un potențial inspector general trebuie să le îndeplinească, conform fișei postului.

Alții ar fi cei din minister, care în curând se vor confrunta cu un val de alegeri electorale, pe timpul al căror scrutin vor avea nevoie, de bună seamă de pompieri, și, desigur de un comandant care să execute fără sa discute, fără să ridice probleme acute ale Armei și dacă se poate să fie chiar la raliu când capacitatea operațională a IGSU este decimată de nevoile secțiilor de votare. Vezi momentul Referendumului pentru familie. În plus, cine își dorește un comandant care să vină în fața Direcției Generale Financiare cu jalba orelor neplătite propriilor oameni? Si ar mai fi, dar, deocamdată, ne oprim aici.

Desigur, așteptăm poziția ministerului. Dar, vă rugăm respectuos, nu ne luați de proști!

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.